TAND ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đìɴʜ ᴄʜỉ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (51 ᴛᴜổɪ, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ CP Đạɪ Nᴀᴍ, Bìɴʜ Dươɴɢ) ᴋɪệɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ‘ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄʜ.ấᴘ ᴠề ʙ.ồɪ ᴛʜư.ờɴɢ ᴛʜ.ɪệᴛ ʜ.ạ.ɪ ɴɢᴏàɪ ʜợᴘ đồɴɢ’.

TAND ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đìɴʜ ᴄʜỉ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄʜ.ấᴘ ᴠề ʙ.ồɪ ᴛʜư.ờɴɢ ᴛʜ.ɪệᴛ ʜ.ạ.ɪ ɴɢᴏàɪ ʜợᴘ đồɴɢ ɢɪữᴀ ɴɢᴜʏêɴ đơɴ ʟà ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ʙị đơɴ ʟà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ (49 ᴛᴜổɪ, Pʜó Tổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP.HCM).

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ

Tʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ɢửɪ TAND TP.Tʜủ Dầᴜ Mộᴛ (Bìɴʜ Dươɴɢ), ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛòᴀ áɴ ʙᴜộᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ xɪɴ ʟỗɪ ᴠà đăɴɢ xɪɴ ʟỗɪ ʙà ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP.HCM; ʙᴜộᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ Đàɪ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ (ᴠᴏᴠ) ʀúᴛ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể để ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ǫᴜʏềɴ x.ú.ᴄ ᴘʜ.ạᴍ ʙấᴛ ᴋỳ ᴀɪ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ.

Tʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 30.5.2022, TAND TP.Tʜủ Dầᴜ Mộᴛ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đìɴʜ ᴄʜỉ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴋɪệɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ‘ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄʜ.ấᴘ ᴠề ʙ.ồɪ ᴛʜư.ờɴɢ ᴛʜ.ɪệᴛ ʜ.ạ.ɪ ɴɢᴏàɪ ʜợᴘ đồɴɢ’. Lý ᴅᴏ, ᴛòᴀ áɴ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʜợᴘ ʟệ ôɴɢ Hồ Nɢᴜʏêɴ Lễ (ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ủʏ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ) đếɴ ᴛòᴀ để ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜòᴀ ɢɪảɪ; ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜɪêɴ ʜọᴘ ᴠề ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ɢɪᴀᴏ ɴộᴘ, ᴛɪếᴘ ᴄậɴ, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ɴʜưɴɢ ôɴɢ Lễ xɪɴ ʜᴏãɴ ᴘʜɪêɴ ʜòᴀ ɢɪảɪ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 22.12.2021, ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴋʜôɴɢ ʟý ᴅᴏ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ɴɢàʏ 16.5 ᴠà 26.5.

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ TAND TP.Tʜủ Dầᴜ Mộᴛ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đìɴʜ ᴄʜỉ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ, ôɴɢ Hồ Nɢᴜʏêɴ Lễ đã ʟàᴍ đơɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ.

HĐXX ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ ɴʜậɴ địɴʜ, ɴɢàʏ 9.12.2021, ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴘʜɪêɴ ʜòᴀ ɢɪảɪ ʟúᴄ 8 ɢɪờ ɴɢàʏ 22.12.2021. ɴɢàʏ 20.12.2021, ôɴɢ Lễ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀêɴ ᴠà ɴɢàʏ 21.12.2021, ôɴɢ Lễ ᴄó đơɴ xɪɴ ʜᴏãɴ ᴘʜɪêɴ ʜòᴀ ɢɪảɪ ᴅᴏ ᴛʀùɴɢ ʟịᴄʜ xéᴛ x.ử ᴛạɪ TAND TP.HCM, ᴛòᴀ đã ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ʜᴏãɴ ʜọᴘ.

Tʜᴇᴏ ᴘʜɪếᴜ ʙáᴏ ᴘʜáᴛ, địɴʜ ᴠị ʙưᴜ đɪệɴ ɢửɪ, ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ôɴɢ Hồ Nɢᴜʏêɴ Lễ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 16.5, đếɴ ɴɢàʏ 12.5, ôɴɢ Lễ ɴʜậɴ đượᴄ ɢɪấʏ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ. Đếɴ ɴɢàʏ ʜẹɴ, ôɴɢ Lễ ᴋʜôɴɢ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ý ᴋɪếɴ (ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ʟầɴ ᴛʜứ ɴʜấᴛ).

Ông Nguyễn Đức Hiển gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Kʜɪ ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴘʜɪêɴ ʜọᴘ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪᴀᴏ ɴộᴘ, ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ʜòᴀ ɢɪảɪ ɴɢàʏ 26.5, ôɴɢ Hồ Nɢᴜʏêɴ Lễ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠà ɢɪấʏ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ɴʜưɴɢ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ʟầɴ ᴛʜứ ʜᴀɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ý ᴋɪếɴ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ.

Tʀᴏɴɢ đơɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, ôɴɢ Hồ Nɢᴜʏêɴ Lễ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ɴɢàʏ 25, 26 ᴠà 27.5, ôɴɢ Lễ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ ᴛʀêɴ đườɴɢ Nᴀᴍ Kỳ Kʜởɪ Nɢʜĩᴀ (ǫ.3) để ɴʜậɴ ɢɪấʏ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴄủᴀ ᴛòᴀ áɴ. Và ᴄáᴄ ɴɢàʏ 28 – 29.5 ʟà ᴛʜứ ʙảʏ, ᴄʜủ ɴʜậᴛ. Đếɴ ɴɢàʏ 30.5, ôɴɢ ᴍớɪ ɴʜậɴ đượᴄ ɢɪấʏ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ, ᴄũɴɢ ʟà ɴɢàʏ ᴛòᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴠụ áɴ ʟà ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜᴇᴏ HĐXX, ᴛʀᴏɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ôɴɢ Lễ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴋèᴍ đơɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, ôɴɢ Lễ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠàᴏ sáɴɢ 25.5, ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ôɴɢ Lễ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟịᴄʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. Đếɴ 17 ɢɪờ ɴɢàʏ 26.5, ôɴɢ Lễ ᴍớɪ ᴄó ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ đɪ Qᴜʏ Nʜơɴ ɴêɴ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Hồ Nɢᴜʏêɴ Lễ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ 3 ɴɢàʏ (25, 26 ᴠà 27.5) , ôɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ ᴛʀêɴ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ɢɪấʏ ᴠà ᴋʜôɴɢ đếɴ ᴛòᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ.

NÓNG: Nhà báo Đức Hiển “vạch tội”, dẫn luật yêu cầu bà Phương Hằng chấm dứt  livestream - Netizen - Việt Giải Trí

 

Căɴ ᴄứ ᴋʜᴏảɴ 16, Đɪềᴜ 70 ᴠà đɪểᴍ C, ᴋʜᴏảɴ 1, Đɪềᴜ 217 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ᴅâɴ sự, HĐXX ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Hồ Nɢᴜʏêɴ Lễ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ 2 ʟầɴ ᴛʜᴇᴏ ɢɪấʏ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄʜ.ấᴘ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ, CQĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ᴠụ áɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜ.ạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ Bìɴʜ Dươɴɢ.

Vì ᴠậʏ, HĐXX ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ɴɢᴜʏêɴ đơɴ ᴠà ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đìɴʜ ᴄʜỉ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ ᴅâɴ sự sơ ᴛʜẩᴍ ɢɪữᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

 

Vɪệɴ KSND TP.HCM ᴛʀả ʜồ sơ ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ

Nɢàʏ 24.3.2022, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 3 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ. Đếɴ ɴɢàʏ 21.6, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ 2 ᴛʜáɴɢ.

Nɢàʏ 18.8, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ sᴀɴɢ ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ TP.HCM.

Nɢàʏ 19.8, ᴠɪệɴ KSND TP.HCM đã ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜêᴍ 19 ɴɢàʏ. Đếɴ ɴɢàʏ 6.9, ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ TP.HCM ᴠừᴀ ᴛʀả ʜồ sơ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙổ sᴜɴɢ ᴠụ áɴ.

By BTV