ᴍộᴛ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ɢâʏ ᴄʜú ý ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴀɴ đề “ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ đáᴘ ᴛʀả ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ”. ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʙố ɢɪà ᴄʜɪᴀ sẻ ʙảɴ ᴛʜâɴ ǫᴜᴀɴ ɴɪệᴍ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟà ᴛừ ᴛâᴍ ᴠà ɴóɪ ᴛʜêᴍ: “ɴếᴜ ǫᴜý ᴠị ɴóɪ ʀằɴɢ ᴘʜảɪ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ số ᴛɪềɴ ʀᴀ ᴛʜế ɴàʏ ᴛʜế ɴọ ᴛʜì ᴇᴍ ɴóɪ ᴛʜɪệᴛ, ᴛụɪ ᴇᴍ ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ. ɴó ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴʜɪệᴍ ᴠụ sɪɴʜ ʀᴀ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟà ᴛừ ᴛâᴍ, ᴛụɪ ᴇᴍ ʟàᴍ ᴄựᴄ ʟắᴍ, ᴘʜảɪ ʟàᴍ đủ ᴛʜứ ᴄʜᴜʏệɴ”.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜɪ đứɴɢ ʀᴀ ᴋêᴜ ɢọɪ, ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ăɴ ᴄʜặɴ ʙấᴛ ᴋỳ ᴍộᴛ đồɴɢ ᴛɪềɴ ɴàᴏ. ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ: “Ăɴ ᴍấʏ ᴛɪềɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ɴɢóᴄ đầᴜ ʟêɴ đượᴄ. ᴛụɪ ᴇᴍ đủ ᴛɪềɴ để ɴᴜôɪ sốɴɢ ʙảɴ ᴛʜâɴ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴀɪ ᴍà đɪ ăɴ ɴʜữɴɢ đồɴɢ ᴛɪềɴ ɴàʏ ʜếᴛ. ᴛʜàɴʜ ᴛʜử ʀᴀ ʙạɴ ɴàᴏ áᴄ ý, ᴠɪếᴛ ʟà ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ʜếᴛ số ᴛɪềɴ đɪ. ɴóɪ ᴛʜɪệᴛ ᴠớɪ ǫᴜý ᴠị, ɴếᴜ ɴʜư ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đóɴ ɴʜậɴ đɪềᴜ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ɴàʏ ʜᴏàɪ ʀɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʙị ɴảɴ, ɴɢườɪ ᴛᴀ sợ ʟàᴍ, ᴠì ʟàᴍ ʟạɪ ʙị ᴄʜửɪ”.

Đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ. ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙàʏ ᴛỏ sự ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʀướᴄ ᴄáᴄʜ đáᴘ ᴛʀả ᴄủᴀ ôɴɢ xã ʜᴀʀɪ ᴡᴏɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ. ᴍộᴛ số ý ᴋɪếɴ ᴛỏ ᴠẻ ɴɢờ ᴠựᴄ, ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ. ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ: “ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴍắᴄ sᴀɪ ʟầᴍ, ᴛộɪ ʟỗɪ ᴛʜì ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ ᴛʀᴏɴɢ sạᴄʜ”. ɴɢườɪ xᴇᴍ ᴋʜáᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ: “ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ɴóɪ sᴀɪ ʀồɪ, ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ʀõ ʀàɴɢ, ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ. ɴóɪ ɴʜư ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴘʜụᴄ”.

ᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄũɴɢ ᴄó ý ᴋɪếɴ ủɴɢ ʜộ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄᴜᴀ ʟạɪ ᴠợ ʙầᴜ. ᴍộᴛ số ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠề ᴠụ ồɴ àᴏ ɴàʏ. ᴍộᴛ ɴɢườɪ xᴇᴍ ᴄʜɪᴀ sẻ: “ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ sớᴍ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ sự ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ đúɴɢ ɴɢʜĩᴀ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʏêɴ ᴛâᴍ ʟòɴɢ ᴛɪɴ đặᴛ đúɴɢ ᴄʜỗ”. ɴɢườɪ xᴇᴍ ᴋʜáᴄ ʙàʏ ᴛỏ: “ᴍᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴀɴʜ ɴóɪ ʟà ᴛʜậᴛ. ɢɪờ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʀồɪ, ᴄáᴄ ᴠấɴ đề sẽ ʀᴀ áɴʜ sáɴɢ”.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, đâʏ ʟà ᴄʟɪᴘ ᴄũ, đượᴄ ᴄắᴛ ʀᴀ ᴛừ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴀᴏ ʟạɪ số ᴛɪềɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄʜᴏ Đạɪ ɴɢʜĩᴀ. ᴄʟɪᴘ ɴàʏ ᴛừɴɢ đượᴄ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄá ɴʜâɴ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶.𝟸𝟶𝟸𝟶. ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó, ôɴɢ xã ʜᴀʀɪ ᴡᴏɴ ᴄʜưᴀ ᴠướɴɢ ᴘʜảɪ ɴʜữɴɢ ồɴ àᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ʜơɴ 𝟷𝟾 ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʙố ɢɪà, sᴀᴜ ʙàɪ đăɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴠề số ᴛɪềɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ủɴɢ ʜộ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ, ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴍà ᴄʜỉ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍớɪ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄáᴄ ᴅự áɴ ɢᴀᴍᴇ sʜᴏᴡ ᴍà ᴍìɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ. (ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴛʜᴀɴʜɴɪᴇɴ.ᴠɴ/ᴛʜᴜᴄ-ʜᴜ-ᴄʟɪᴘ-ᴛʀᴀɴ-ᴛʜᴀɴʜ-ᴅᴀᴘ-ᴛʀᴀ-ʙᴀ-ᴘʜᴜᴏɴɢ-ʜᴀɴɢ-ᴠᴜ-ᴛᴜ-ᴛʜɪᴇɴ-𝟷𝟾𝟻𝟷𝟹𝟿𝟺𝟽𝟽𝟼.ʜᴛᴍ)

Tᴏàɴ ᴄảɴʜ: Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ đếɴ sáɴɢ ᴛʀướᴄ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴍ xéᴛ

Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ ᴛʀướᴄ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ ở ǫᴜậɴ 7, TP.HCM đếɴ sáɴɢ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴍ xéᴛ.

Tʀᴏɴɢ ᴛốɪ ɴɢàʏ 24-4, ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ (ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 2015.

Côɴɢ ᴀɴ ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ ᴛʀướᴄ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ ở ǫᴜậɴ 7 ᴠàᴏ ᴛốɪ ɴɢàʏ 24-2

Tʜᴇᴏ ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ, ʙà Hàɴ Nɪ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 331, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 2015.

Gʜɪ ɴʜậɴ, ᴛʀướᴄ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ ở ᴋʜᴜ ɴʜà ở Nᴀᴍ Pʜᴀɴ, ᴘʜườɴɢ Tâɴ Tʜᴜậɴ Đôɴɢ, Qᴜậɴ 7 ᴛʀᴏɴɢ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴍặᴄ ᴛʜườɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠà sắᴄ ᴘʜụᴄ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ BVDP ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ.

Đếɴ ʀạɴɢ sáɴɢ, ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴄáᴄ ᴛʀɪɴʜ s.á.ᴛ ᴘʜòɴɢ PC02 ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ ᴛʀướᴄ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ

Đếɴ ɢầɴ 0 ɢɪờ sáɴɢ ɴɢàʏ 25-4, ᴍộᴛ số ᴄôɴɢ ᴀɴ ʀờɪ đɪ.

Tʀướᴄ ɴʜà ʙà Hàɴ Nɪ ᴄʜỉ ᴄòɴ ᴍộᴛ số ᴛʀɪɴʜ s.á.ᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự ᴄòɴ ở ʟạɪ. Mộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜọ sẽ ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ ở đâʏ đếɴ sáɴɢ ɴɢàʏ 25-2.

Mộᴛ số ɴɢườɪ ᴅâɴ sốɴɢ ɢầɴ đó ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʜọ ᴄó ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ǫᴜᴀ ʙáᴏ ᴄʜí ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛʜấʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ đưᴀ ʙà Hàɴ Nɪ ᴠề ɴɢôɪ ɴʜà ở đâʏ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴍ xéᴛ.

Nɢàʏ 19-4-2022, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴍờɪ ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ).

Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ đó ʙà ʜằɴɢ đã ɢửɪ đơɴ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ đếɴ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ ɴʜư ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛố ᴄáᴏ ʙà Hàɴ Nɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ‘x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ’.

Nɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ, ʙà Hàɴ Nɪ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍộᴛ ʙàɪ đăɴɢ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ‘ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ’ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ: ‘Tʜươɴɢ ᴄʜị H. (ᴄʜồɴɢ ủɴɢ ʜộ ᴋʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ɴʜưɴɢ ɢɪờ ᴋ ᴄʜịᴜ ᴋý ʙảᴏ ʟãɴʜ, ᴄòɴ đòɪ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛ.â.ᴍ ᴛ.ʜ.ầ.ɴ để ᴍấᴛ ᴛàɪ sảɴ)’. Bêɴ ᴅướɪ ᴘʜầɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄó đếɴ ʜàɴɢ ɴɢàɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɴʜắᴄ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ôɴɢ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’.

 

Tʀướᴄ đó, ʙà Hàɴ Nɪ ᴄũɴɢ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴóɪ ᴠề ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʀᴀɴɢ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ.

Cũɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛốɪ 24-2, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄũɴɢ đã ʙắᴛ ɢɪữ ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ.

By BTV